Produkty

Multiparker 710-730

Multiparker 710-730

System MP 710 -730 umożliwia parkowanie pojazdów na oszczędzających powierzchnię wielopiętrowych regałach postojowych. Pojazdy na regale usytuowane sa poprzecznie w stosunku do osi ruchu przenośnika pojazdów.

Multiparker 710
Od 2 do 8 poziomów - główna zaleta: ścisłe uporządkowanie pojazdów, ograniczenie powierzchni wykorzystanej.

Multiparker 720
Od 5 do 30 poziomów - główna zaleta ścisłe uporządkowanie pojazdów, ograniczona wysokość garażu.

Multiparker 730
Główna zaleta: bardzo krótki czas dostępu. Na każdym poziomie porusza się specjalny wózek transportowy, dzięki któremu równocześnie odbywa się pobór palet i transport innej do pomieszczenia wjazdowo-wyjazdowego. System szybkiej wymiany palet dodatkowo skraca czas dostępu. Z tego powodu system może być wykorzystywany w parkingach publicznych.

Specyfikacja

  • Automatyczny system parkujący, przeznaczony do parkowania od 10 do 100 pojazdów, z zastosowaniem regału wysokiego składowania, może być użytkowany jako garaż publiczny.
  • Bezpieczny dla użytkowników i pojazdów.
  • Możliwość indywidualnego wykonania przez adaptację trzech podstawowych wariantów.
  • Parkowanie poprzeczne w trzech wariantach, parkowanie podłużne wzdłuż osi poruszania się wózka transportowego na każdym poziomie, niezależnie od pracy podnośnika.
  • Możliwość jednoczesnej, niezależnej pracy wózka transportowego, podnośnika i ewentualnie również obrotnicy.
  • Możliwość różnego sposobu uruchomienia systemu przez użytkownika (karta magnetyczna, zdalne sterowanie).
  • Wykonanie wariantowe jako wieża lub szyb (wjazd na dolnym poziomie) lub wariant wieża/szyb (wjazd na poziomie pośrednim).
  • Możliwość jedno lub dwurzędowego usytuowania pojazdów (jeden za drugim). Pomieszczenia wjazdowe i wyjazdowe mogą być usytuowane w różnych miejscach.
  • Krótki czas dostępu dzięki zastosowaniu tzw. szybkiej wymiany palet.
  • Możliwość parkowania samochodów o dużych wymiarach i ciężarze do 2,5 tony (np. Mercedes-Benz S-klasa).

Dostępne warianty