Warianty Platformy parkingowe

Parkowanie zależne

Parklift 401

System parkowania zależnego na dwóch poziomach, bez zagłębienia, dla dwóch pojazdów, przy ograniczonej wysokości zabudowy. Użytkowany w budownictwie jednorodzinnym, gotowych garażach wolnostojących, salonach samochodowych itp.

Parklift 411

System parkowania zależnego na dwóch poziomach, bez zagłębienia, dla dwóch lub czterech pojazdów. Użytkowany w budownictwie jednorodzinnym, salonach samochodowych itp. Możliwa zabudowa na wolnym powietrzu.

Parkowanie niezależne

Parklift 450

Nowy system Parklift PL 450 jest następcą systemu PL 440. Zaletą nowego rozwiązania jest zmniejszenie wymiarów zabudowy przy zachowaniu dotychczasowych parametrów parkujących pojazdów. 

Parklift 405

Nowy Parklift 405 zastępuje swojego poprzednika Parklift 402. Zaletami nowego rozwiązania są zmniejszone wymiary zabudowy przy tych samych wymiarach pojazdu.

Parklift 340

Parkowanie na pochylonych platformach, z zagłębieniem o ograniczonej głębokości oraz ograniczonej wysokości ponad poziom najazdu. Przeznaczony do niezależnego parkowania na dwóch poziomach, z zagłębieniem, dla dwóch lub czterech pojazdów. Stosowany w obiektach mieszkalnych, biurowych i hotelach.

 

Parklift 421

System parkowania zależnego na trzech poziomach bez zagłębienia. System zapewnia 200% więcej miejsc parkingowych na powierzchni jednego miejsca postojowego. Stosowany w budownictwie jednorodzinnym, salonach samochodowych, itp. Możliwa zabudowa na wolnym powietrzu.

Parklift 403

Górne platformy najeżdzalne poziomo, dolne miejsce postojowe pochylone. System przeznaczony do niezależnego parkowania, na trzech poziomach z zagłebieniem, trzech lub sześciu pojazdów. Ograniczona głebokość zagłebienia i wysokość obiektu w stosunku do systemu Parklift 413. Użytkowany w budownictwie mieszkaniowym, obiektach biurowych, hotelach i w budownictwie jednorodzinnym - szeregowym.

Parklift 413

Komfortowy system parkowania na poziomych platformach. Przeznaczony dla niezależnego parkowania na trzech poziomach z zagłębieniem trzech lub sześciu pojazdów. Użytkowany w budownictwie mieszkaniowym, obiektach biurowych, hotelach i w budownictwie jednorodzinnym - szeregowym.

Parklift 461

System parkowania pojazdów na platformach postojowych opuszczanych do specjalnie wykonanego zagłebienia. Stosowany w przypadku garażowania pojazdu na dziedzińcach wewnętrznych, strefach wjazdowych i bramach.

Parklift 462

System parkowania dwóch pojazdów na platformach postojowych opuszczanych do specjalnie wykonanego zagłebienia. Stosowany w przypadku garażowania pojazdu na dziedzińcach wewnętrznych, strefach wjazdowych i bramach.

Parklift 463

System parkowania trzech pojazdów na platformach postojowych opuszczanych do specjalnie wykonanego zagłebienia. Stosowany w przypadku garażowania pojazdu na dziedzińcach wewnętrznych, strefach wjazdowych i bramach.