Maksimum samochodów - minimum przestrzeni
  

KONTAKT


PDG MA-SKI Auto Parksystemy Sp. z o. o.
GeneralnyPrzedstawiciel firmy: Otto WÖHR GmbH w Polsc

10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 10 lok. 6
(Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny)
tel: + 48 89 5260033, tel/fax: +48 89 526 4222
e-mail: info@maski.com.pl

Mariusz Wesołowski
Prezes Zarządu
tel:+48 601654350
e-mail: mw@maski.com.pl
  
Ziemowit Pieniężny
Dyrektor Zarządzający    
tel: +48 601654305   
e-mail: zp@maski.com.pl
    

Witold Zielski
Dyrektor Generalny
tel:+48 603860850
e-mail: wz@maski.com.pl

Jolanta Zielska
Dyrektor ds. finansowych
tel. +48 603860040
e-mail: jz@maski.com.pl
  
Wojciech Łapiński
Dyrektor ds. handlowych
tel. +48 609292700
e-mail: wl@maski.com.pl