Maksimum samochodów - minimum przestrzeni
  

Crossparker 558

System mo¿liwy do zastosowania w przypadku wykorzystania bardzo w±skich powierzchnii np. miêdzy budynkami lub budynkami a granica dzia³ki. System podziemny, do 6 poziomów. Wjazd „znikaj±cy”. Stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach biurowych, domach wolnostoj±cych i zespo³ach mieszkalnych szeregowych.

Specyfikacja

  • Halbautomatisches Parksystem für bis zu 23 Autos
  • Sehr kleiner Grundflächenbedarf
  • Unterirdische Anordnung mit versenkbarem Einfahrtsraum und damit Möglichkeit der Anordnung an der Baugrenze
  • Freie Überfahrbarkeit und Übergehbarkeit bei abgesenktem Einfahrtsraum
  • Zweireihige Anordnung hinter- und nebeneinander möglich, 2 Leerplätze erforderlich

Zastosowania

Residential buildings, condominiums, office buildings.