Warianty Parkingi automatyczne

Slimparker 557 Shaft

System możliwy do zastosowania w przypadku wykorzystania bardzo wąskich powierzchnii np. między budynkami lub budynkami a granicą działki. System podziemny, do 6 poziomów. Wjazd „znikający”. Stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach biurowych, domach wolnostojących i zespołach mieszkalnych szeregowych.

System możliwy do zastosowania w przypadku wykorzystania bardzo wąskich powierzchnii np. między budynkami lub budynkami a granica działki. System podziemny, do 6 poziomów. Wjazd „znikający”. Stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach biurowych, domach wolnostojących i zespołach mieszkalnych szeregowych.

Slimparker 557 Tower

Projecting skywards: the new Wöhr Slimparker 557 Tower is slim and versatile

Crossparker 558

System możliwy do zastosowania w przypadku wykorzystania bardzo wąskich powierzchnii np. między budynkami lub budynkami a granicą działki. System podziemny, do 6 poziomów. Wjazd „znikający”. Stosowany w budynkach mieszkalnych, obiektach biurowych, domach wolnostojących i zespołach mieszkalnych szeregowych.

Levelparker 570

System FL 570 umożliwia parkowanie pojazdów w bardzo ograniczonej przestrzeni dzięki zastosowaniu specjalnego systemu połączonych, co najmniej dwurzędowych, wielopoziomowych, palet postojowych.

Automatyczny system parkujący, przeznaczony do parkowania od 10 do 50 samochodów, na jednym lub do pięciu poziomów i minimum dwóch rzędów na usytuowanych jeden za drugim na jednym poziomie.

Levelparker 590

Automatyczny system parkowania od 10 do 50 pojazdów od dwóch do pięciu poziomów, jeden nad drugim, w jednym rzędzie.

Automatyczny system parkujący, przeznaczony do parkowania od 10 do 50 pojazdów na 2 - 5 poziomach.
Transport pojazdów odbywa się poprzez przesuw podłużny i poprzeczny palet postojowych. Przeniesienie palety na inny poziom realizowane jest za pomocą specjalnego podnośnika, który również dostarcza paletę do pomieszczenia wjazdowego.

Multiparker 710-730

Multiparker 710-730

System MP 710 -730 umożliwia parkowanie pojazdów na oszczędzających powierzchnię wielopiętrowych regałach postojowych. Pojazdy na regale usytuowane sa poprzecznie w stosunku do osi ruchu przenośnika pojazdów.

Multiparker 740

System MP 740 umożliwia parkowanie pojazdów na oszczędzających powierzchnię wielopiętrowych regałach postojowych. Pojazdy na regale usytuowane są równolegle w stosunku do osi ruchu przenośnika pojazdów.

Przeznaczony do parkowania pojazdów wzdłuż osi podłużnej garażu.

Multiparker 750-760

System MP 750 -760 umożliwia parkowanie pojazdów na oszczędzających powierzchnię wielopiętrowych regałach postojowych. System nie wymaga palet postojowych i transportowych.

 

Bikesafe

The automatic parking bicylce parking system stores all standard bikes securely and comfortably.

Parksafe 580

Parksafe 580 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi po obu stronach korytarza komunikacyjnego regałami postojowymi.

System Parksafe 580 jest automatycznie sterowanym systemem parkującym z jednym centralnym przenośnikiem transportującym oraz umieszczonymi po obu stronach korytarza przenośnika regałami parkowania samochodów.
Możliwe do wykonania warianty to: wieża, szyb i kombinacja wieża/szyb. Wjazd może być zlokalizowany na dolnym, górnym lub dowolnym poziomie. Po obu stronach korytarza przenośnika mogą być usytuowane od jednego do trzech rzędów miejsc parkingowych.
System nie wymaga rampy wjazdowej i ciągów komunikacyjnych. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz w pełni zabezpiecza przed włamaniem i wandalizmem. W stosunku do konwencjonalnych garaży - system zapewnia ograniczone koszty związane z wentylacją, oświetleniem oraz ogranicza emisję spalin. Umożliwia parkowanie większej ilości samochodów w stosunku do tradycyjnego garażu o takiej samej powierzchni.

Parksafe 582

Parksafe 582 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi po obu stronach korytarza komunikacyjnego dwurzędowymi regałami postojowymi.

System Parksafe 580 jest automatycznie sterowanym systemem parkującym z jednym centralnym przenośnikiem transportującym oraz umieszczonymi po obu stronach korytarza przenośnika z regałami parkowania samochodów. Pojazd przekazywany jest na przenośnik za pomocą specjalnego wózka pośredniczącego.
Możliwe do wykonania warianty to: wieża, szyb i kombinacja wieża/szyb. Wjazd może być zlokalizowany na dolnym, górnym lub dowolnym poziomie. Po obu stronach korytarza przenośnika mogą być usytuowane od jednego do trzech rzędów miejsc parkingowych.
System nie wymaga rampy wjazdowej i ciągów komunikacyjnych. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz w pełni zabezpiecza przed włamaniem i wandalizmem. W stosunku do konwencjonalnych garaży - system zapewnia ograniczone koszty związane z wentylacją, oświetleniem oraz ogranicza emisję spalin. Umożliwia parkowanie większej ilości samochodów w stosunku do tradycyjnego garażu o takiej samej powierzchni.

Parksafe 583

Parksafe 582 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi po obu stronach korytarza komunikacyjnego trójrzędowymi regałami postojowymi.

System Parksafe 580 jest automatycznie sterowanym systemem parkującym z jednym centralnym przenośnikiem transportującym oraz umieszczonymi po obu stronach korytarza przenośnika regałami parkowania samochodów. Pojazd przekazywany jest na przenośnik za pomocą specjalnego wózka pośredniczącego.
Możliwe do wykonania warianty to: wieża, szyb i kombinacja wieża/szyb. Wjazd może być zlokalizowany na dolnym, górnym lub dowolnym poziomie. Po obu stronach korytarza przenośnika mogą być usytuowane od jednego do trzech rzędów miejsc parkingowych.
System nie wymaga rampy wjazdowej i ciągów komunikacyjnych. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz w pełni zabezpiecza przed włamaniem i wandalizmem. W stosunku do konwencjonalnych garaży - system zapewnia ograniczone koszty związane z wentylacją, oświetleniem oraz ogranicza emisję spalin. Umożliwia parkowanie większej ilości samochodów w stosunku do tradycyjnego garażu o takiej samej powierzchni.

Parksafe 585

Parksafe 585 jest automatycznie sterowanym systemem parkowania pojazdów z jednym centralnym przenośnikiem pojazdów i umieszczonymi na obwodzie korytarza komunikacyjnego regałami postojowymi.

System automatycznego parkowania z regałami postojowymi usytuowanymi dookoła centralnego przenośnika pojazdów. Możliwe warianty wykonania: wieża, szyb i wieża/szyb, z wjazdem na dolnym, górnym lub dowolnym poziomie.
Możliwe jest zapewnienie 8, 10 lub 12 miejsc postojowych na jednym poziomie. Zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz w pełni zabezpiecza przed włamaniem i wandalizmem. W stosunku do konwencjonalnych garaży - system zapewnia organiczone koszty związane z wentylacją, oświetleniem oraz oqranicza emisję spalin. Umożliwia parkowanie wiekszej ilości samochodów w stosunku do tradycyjnego garazu o takiej samej powierzchni.